SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas Vivien Kolarske, se sídlem Malhostovice 43, 666 03 Tišnov, IČO: 06568360 (dále jen "Správce"), aby zpracovával ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní kontakt,
  • fotografie,
  • datum narození,
  • osobní anamnézu.

Údaje sbíráme od svých klientů vícero způsoby - při registraci nebo při objednávce. Jde hlavně o jméno a příjmení zákazníka, osobní anamnéza (zdravotní rizika), fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se řídíme platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoli změnit, zrušit nebo aktualizovat na základě písemné žádosti na e-mail: vivienne.k@seznam.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.